21UY0444-3 DOKUMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Dokuma Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, iş planına ve çalışan elemanların yetkinliklerine göre görev dağılımı yapan, yönlendirdiği çalışanların yürüttükleri çalışmaların günlük/haftalık iş planına uygunluğunu denetleyen, çözgü ve atkı ipliklerinin temini ve takibini yapan, makineye takımları yerleştiren, çözgüyü makineye bağlayan, makinenin dokuma ayarlarını yaparak dokuma işlemini başlatan, makinelerin kumaş üretimini takip eden ve dokuma hatalarını gideren, sorumluluğundaki makinelerin çalışmasını takip eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 21UY0444-3/A1 İSG, Çevre Koruma ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 14 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 28 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 21UY0444-3/B1 Düz Dokuma
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
2) 21UY0444-3/B2 Havlı Dokuma
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.