Şikayet ve İtirazlar

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., doğrulama faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek şikâyet ve itirazlar, “DK.FR01 Şikâyet ve İtiraz Formu” formu ile iletilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için formun eksiksiz doldurulması önemlidir.

İtirazlar, sera gazı emisyonlarının doğrulama raporunun yayınlanmasından itibaren en fazla 30 güne kadar TOBB MEYBEM A.Ş’ye iletilmelidir. Bu süre sonrasında gelen itirazlar değerlendirilmez.

İtirazlar ve şikayetler, ön değerlendirmeye tabii tutulur. İtiraz ve şikayetlerin değerlendirilmeye alınıp alınmadığına dair 3 gün içinde şikayet ve itiraz sahibine bilgi verilir.

Ön değerlendirme sonucu kabul edilen şikâyet ve itirazlar, çözümlenmesi için itiraz ve şikâyete konu olmayan yetkin bir personele iletilir. Herhangi bir şikâyet veya itirazın görevlendirilen personel tarafından da çözümlenmemesi durumunda “Şikâyet ve İtirazların Değerlendirilmesi Komitesi” devreye girer.

İtiraz ve şikayetin çözümlenmesi için Genel Müdür’ün kararı ile işletmeye kısa sürede doğrulama denetimi yapılabilir. Böyle bir denetime karar verilirse işletmeye en fazla 1 gün önce şikâyet/itiraza konu durumu değiştirmesine imkân tanınmayacak şekilde haber verilir. İşletmenin bu denetime ve doğrulama ekibine itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulgulara göre acil ve plansız bir denetim ihtiyacı olmadığı tespit edilirse veya şikâyet ile ilgili işletmenin uyguladığı düzeltici faaliyetler yeterli ise işletmenin bir sonraki doğrulama sürecinde, şikâyete ilişkin kayıtlarını düzenli olarak tutup tutmadığı kontrol edilir.

Şikâyet ve itirazlar, şikâyet ve itirazın incelemeye alındığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde çözümlenir. Şikâyet ve itirazın sonucu hakkında, şikayet ve itiraz sahibine yazılı bilgilendirme yapılır.

TOBB MEYBEM, müşteri gizliliğine ve tarafsızlığına büyük önem verir ve bu değerlere saygı gösterir. Müşteri bilgileri, üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak yasal gereklilikler doğrultusunda bilgi verme zorunluluğu varsa müşteri bu konuda bilgilendirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen TOBB MEYBEM A.Ş ile iletişime geçiniz.

“DK.FR01 Şikâyet ve İtiraz Formu” na dokümanlar sayfasından ulaşabilirsiniz.