Logo, Marka ve Belge Kullanımı

Belge ve Marka/Logo Kullanım Prosedürü

  • MEYBEM tarafından düzenlenen sınavları başarıyla tamamlayan adaylara verilen belge, mesleki yeterlilik belgesidir. Belgenin içeriği ve detayları, “Belgelendirme Prosedürü” belgesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu belge, belge sahibinin kimliğini taşırken aynı zamanda MEYBEM logosu ve markasıyla donatılmıştır.
  • Sınavı başarıyla tamamlayan kişilere, “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” adlı sözleşme sunulur ve bu sözleşme 2 nüsha olarak imzalanır. Bir nüsha MEYBEM merkezinde saklanırken, diğer nüsha belge sahibine teslim edilir.
  • MEYBEM, logosu, markası ve belgelerin izin verilen kullanım dışında veya izinsiz bir şekilde kullanıldığını tespit ettiğinde, bu durumu uygunsuzluk olarak değerlendirir ve ilgili belge sahibine yazılı olarak bildirimde bulunur. Eğer bu konuda düzeltici önlemler alınmazsa, yasal adımlar atılabilir.
  • MEYBEM logosu ve belgesini kullanan belgeli kişi, bu talimatın şartlarını kabul etmiş sayılır.
    Belgeli personel veya bağlı olduğu kuruluş, bu talimatın belirttiği şartları yerine getirmezse, belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilir.

Not: Belgeli personel, TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanma yetkisine sahip değildir.

Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi
Belge Kullanımı Ve Marka/Logo Kullanımı Talimatı

1. Belge Kullanımı:
1.1. MEYBEM tarafından sınavlarda başarılı olan adaylara verilecek olan belge, mesleki yeterlilik belgesini temsil eder. Bu belgede yer alacak bilgiler, “Belgelendirme Prosedürü” belgesinde belirtilen esaslara göre düzenlenir ve bu belgede MEYBEM logosu ve markası bulunur.
1.2. Sınav sonucunda başarılı olan kişilere, “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” adlı sözleşme 2 nüsha olarak sunulur. Bir nüsha MEYBEM’de saklanırken, diğer nüsha belge sahibine teslim edilir.
1.3. MEYBEM, MEYBEM logosu, markası ve belgelerin izin verilen dışında veya izinsiz bir şekilde kullanıldığını tespit ederse, bu durumu uygunsuzluk olarak değerlendirir ve belge sahibine yazılı bildirimde bulunur. İlgili faaliyetlerin düzeltilmemesi halinde yasal önlemler alınabilir. Belge sahibi, MEYBEM logo ve belgesini kullanarak bu talimatın şartlarını kabul etmiş sayılır.
1.4. Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, bu talimatın belirlediği şartları yerine getirmezse, belgesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
1.5. Belgeli personel, TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

2. Marka/Logo Kullanımı:
2.1. Belgeler üzerinde MEYBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi marka/logosu kullanılır. Marka/Logo kullanımı sadece belgelendirmeye ilişkin faaliyetler için geçerlidir.
2.2. MEYBEM marka/logosu, belgelendirilen personelin belgelendirme kapsamı dahilinde basılı ve elektronik medya dahilinde reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloglarında ve iş raporlarında kullanılabilir.
2.3. MEYBEM Marka/Logo renkleri ve yazı karakteri değiştirilemez. Logo boyutları, okunabilirliği bozmadan en-boy oranı korunmak kaydıyla küçültülebilir veya büyütülebilir.
2.4. Belgeli personel belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda MEYBEM Marka/Logo kullanımını derhal durdurmalıdır.
2.5. MEYBEM Marka/Logosu ürünler üzerinde kullanılamaz.

Bu talimat, belge ve marka/logo kullanımının düzenli ve uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu talimata uymayanlar, belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirler. MEYBEM logo ve belgesini kullanmak, bu talimatın şartlarını kabul etmek anlamına gelir.