TOBB MEYBEM A.Ş. Hakkında

TOBB MEYBEM A.Ş. Hakkında

Şirketimiz TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların veya çalışmayı hedefleyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanan ulusal yeterliliklere ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardına uygun olarak ölçme ve değerlendirme yapmak, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek, nitelikli çalışanların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 05.11.2015 tarihinde AB-0082-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 28.12.2015 tarihinde YB-0044 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Şirketimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) inisiyatifiyle kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana 81 il ve 160 ilçede bulunan Odalar ve Borsalar iş birliği ile tüm Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir.