Belgelendirme Süreci

Başvuru ve Değerlendirme:

Adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almak için https://meybem.voc-tester.com/basvuru adresini kullanarak başvuruda bulunmalıdır.

Başvurular, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamalıdır.

Ek olarak, başvurulan alandaki sınav şartnamelerinde belirtilen şartlar da dikkate alınmalıdır.

Sınav ve Başarı Koşulları:

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için, ilgili yeterlilik birimlerindeki teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

Başarı koşulları, ilgili ulusal yeterliliklerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Teorik sınavlar test şeklinde, uygulamalı sınavlar ise atölye, laboratuvar veya gerçek iş ortamında gerçekleştirilir. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilir.

Sonuçlar ve Belgeler:

Sınav sonuçları, adaylara e-posta veya yazılı olarak bildirilir.

Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basılır ve MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden teslim edilir.

Belgelerin tesliminde imzalamanız gereken belgeler şunlardır:

  • Belge Teslim Formu
  • Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi

Gözetim ve Belgelerin Geçerliliği:

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin yetkinliklerinin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır.

Belgeler, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süreler dahilinde geçerlidir ve gözetim süreci boyunca devam eder.

Belge Askıya Alma ve İptal:

Gözetim tarihi geçen kişilerin belgeleri 6 ay süreyle askıya alınır.

Gözetim süreci tamamlanmadan 1 ay geçerse, belge iptal edilir.

Belgeler, yanıltıcı veya sahte bilgilerle düzenlendiğinde veya yanlış beyanlar yapıldığında iptal edilir.

Yeniden Belgelendirme:

Yeniden belgelendirme, ilgili şartnameye göre yapılır ve ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanmıştır.