İtiraz ve Şikâyet

Şikayet veya İtiraz Başvurusu

Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili herhangi bir şikayet, itiraz veya öneri, PB.PR09.F01 Şikayet Formu veya PB.PR09.F02 İtiraz Formu aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak iletilmelidir. Başvurular posta, faks, web adresi veya e-posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru Süresi

  • Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 5 iş günü içinde yapılmalıdır.
  • Gözetim, yeniden belgelendirme veya diğer belge ile ilgili alınan kararlara itirazlar için başvurunun bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü süre tanınır.
  • Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda kabul edilir.

Başvurunun İncelenmesi

  • Tüm şikayet, itiraz ve öneriler kayıt altına alınır.
  • Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından başvurular değerlendirilir ve gerekli faaliyetler belirlenir.
  • Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar için kamera kayıtları ve sınav dokümanları incelenir.
  • Kamera kayıtları bağımsız bir Değerlendirici tarafından gözden geçirilir.
  • Sınav sorularına ilişkin itirazlar, ilgili alanın Program Komitesi tarafından ele alınır.

Sonuç Bildirimi

  • İtirazlar, başvurunun MEYBEM (Merkezi Belgelendirme Merkezi) kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde çözüme kavuşturularak başvuru sahibine bilgi verilir.
  • Şikayetler ve diğer itirazlar ise MEYBEM kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde çözüme kavuşturularak, ilgili taraflara gerekli bilgilendirme yapılır.

Son İtiraz ve MYK Başvurusu

İtiraz veya şikayet sahibi, MEYBEM’e yapılan itiraz veya şikayet sonuçlarına ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya (Mesleki Yeterlilik Kurumu) şikayet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.