Belge Yenileme Süreci

Belge yenileme işlemleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi” ne göre yapılır.

Belge geçerlilik tarihinin sona ermesinden en az 10 gün önce belgelendirilmiş kişiye SMS ile bilgilendirme yapılır. Gerektiğinde belge yenileme süresi yaklaşan belgelendirilmiş kişiye TOBB MEYBEM tarafından telefon ile ulaşılarak bilgi verilir.

Belge yenileme başvurusunu sadece TOBB MEYBEM’ den belge almış ve belgeleri MYK tarafından TOBB MEYBEM’ e devredilmiş kişiler yapabilir. Talepler “Elektronik Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirilir.

Belge Yenileme Başvuru Evrakları;

  • Elektronik başvuru formu,
  • Belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtlar (SGK hizmet dökümü, referans yazısı, sözleşme, fatura, portfolyo vb.)
  • Ödeme dekontu

ÜCRETLER

2024 yılı sınavsız belge yenileme ücreti, belge masrafı ve KDV dahil 1.500,00 TL’dir. 

Söz konusu ücret, sınavsız belge yenileme başvuru ücreti olup sunulan belge yenileme kayıtları uygun bulunmayan veya ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şartları sağlayamayan adaylara, yatırmış olduğu başvuru ücretinden kesinti yapılarak 375 TL iade edilir. 

Belge yenileme başvurusunda bulunan adayın başvuru evrakları, belge karar vericisi tarafından değerlendirilir, başvuru evrakları uygun bulunan adayların belgesi 1 dönem daha uzatılır ve adaya bilgi verilir.

Detaylı Bilgi ve başvuru için; 0312 218 2620