16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİlere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİlerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 16UY0251-6/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
Teorik Soru Sayısı: 15 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 23 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
2) 16UY0251-6/A2 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık
Teorik Soru Sayısı: 21 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 32 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
3) 16UY0251-6/A3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
16UY0251-6/A3.1 İşletme Yönetimine Yönelik Sınav
Teorik Soru Sayısı: 30 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 45 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
3) 16UY0251-6/A3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
16UY0251-6/A3.2 Finans Alanına Yönelik Sınav
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
3) 16UY0251-6/A3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
16UY0251-6/A3.3 İnsan Kaynakları Alanına Yönelik Sınav
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
3) 16UY0251-6/A3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
16UY0251-6/A3.4 Pazarlama ve Satış Alanına Yönelik Sınav
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
3) 16UY0251-6/A3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
16UY0251-6/A3.5 Üretim Alanına Yönelik Sınav
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.