13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak taşımanın yapılması için vinç hariç çeşitli türdeki forkliftleri, elektrikli transpaletleri (el ile olanlar hariç), elektrikli istif makineleri ve endüstriyel çekicileri kullanarak (sadece sapanlama işlemi için muhtelif vinçler kullanılabilir) istenilen malzemeleri kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren,

Bu işlemler sırasında yükün zarar görmemesi, çevresine zarar vermemesi, doğru ve kolay ulaşılabilecek şekilde, güvenle ve belirlenen süre içinde taşınması ve yerleştirilmesini sağlayan,

İstifleme ve itme-çekme türünden işlemlerin yanı sıra makine ve teçhizatın nakli, dengelemesi zor, yüksek hacimli veya tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR * B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen
Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
* B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
* B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme
çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili
mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
5) Adayın söz konusu yeterlilikten sınav ve belgelendirme başvurusunun onaylanması için “Başvuru İçin Şartlar” bölümündeki şartı/şartları sağlıyor olması gerekmektedir.
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı
Teorik Soru Sayısı: 30 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 45 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 50 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı
Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 50 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
3) 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı
Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 50 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
4) 13UY0145-3/B5 Sapancılık
Teorik Soru Sayısı: 15 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 23 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 50 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.