13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) SEVİYE 3

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü(Ekstrüzyon) (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle şişirme plastik film üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü, hammaddeleri üretime hazırlayıp şişirme film ekstrüzyon hattının ayar ve kontrollerini yapar; ürettiği ürünün son işlemlerini yaparak ilgili alana sevk edilmesini sağlar.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü, kullandığı makine, ekipman ve teçhizatın koruyucu bakım ve temizliğini yapar; üretim süreciyle ilgili tüm kayıtları tutar ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunur.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 13UY0143-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
Teorik Soru Sayısı: 24 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 48 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A1+A2 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 13UY0143-3/A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 30 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 45 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: A1+A2 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.