12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3), iki ya da daha fazla parçayı birleştirerek ve gerektiğinde ilave dolgu malzemesi kullanarak tek parça haline getirmek ve bunları uygun model ve tipteki araçta bulunması gereken yere sabitlemek amacıyla, teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemi yapan kişidir. Kaynak işlemlerinde, parçaların kullanım amacına uygun, dayanımlı ve estetik bir biçimde birleştirilmesi esastır.

Kaynak işlemleri sırasında yapılacak işe uygun makina, donanım, alet, malzeme ve kaynak yapılacak parçaların hazırlanması, saplama, nokta ve rutin gaz/toz altı kaynaklarının yapılması, teknik kontrollerin uygulanması ve kaynak kusurlarının tespiti ve düzeltilmesi işlemleri uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki kaynak işlemlerinden birini veya birkaçını, seri veya parti tipi üretim işlerinde rutin ve tekrarlı olarak yaparken, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parçaların teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv kaynakçısının sorumlulukları arasında yer alır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 11UY0014-3/B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) Alüminyum (131)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
3) 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
4)11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
5) 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
6) 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
7) 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG) Alüminyum (141)
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 50 puan
Performans Sınav Süresi: 40 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerliliği adayın seçtiği metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.
BELGE GÖZETİMİ Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar her 6 ayda gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme seçilen belge geçerlilik süresine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden uygulama sınava girerek belgelendirilir.

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için; son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri seçtikleri süre kadar uzatılır.