22UY0479-3 KİREMİT TİPİ ÇATI KAPLAMACISI SEVİYE 3

Kiremit Tipi Çatı Kaplamacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, eğimli çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, çatı projesini okuyan, her türlü çatı iskeleti üzerine kaplama yapmak üzere yalıtım dahil alt yapı hazırlıklarını yapan, kiremit, seramik, arduvaz, kil, metal ve diğer ebatlı kaplama malzemelerini doğru detaylarıyla uygulayarak çatı kaplaması yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 22UY0479-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
Teorik Soru Sayısı: 13 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 12UY0048-3/B1 Kil Kiremit ve Beton Kiremit Tipi Çatı Kaplama Uygulaması
Teorik Soru Sayısı: 28 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 42 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 210 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.