18UY0358-4 ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 4

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre, makine ile endüstriyel cam kesim süreçlerinde, iş organizasyonu ve cam kesim hazırlığı yapan, birlikte çalıştığı ekibi talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren, makine ile cam kesim işlemlerini yapan, makine ve ekipmanların bakım uygulamalarını yürüten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan meslek elemanıdır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 18UY0358-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
Teorik Soru Sayısı: 19 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 18UY0358-4/B1 Düz Cam Kesim Uygulamaları
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Mülakat Sınavı Süresi: 15 dakika
Mülakat Geçme Notu: 80 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 18UY0358-4/B2 Lamine Cam Kesim Uygulamaları
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Mülakat Sınavı Süresi: 15 dakika
Mülakat Geçme Notu: 80 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.