17UY0328-3 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ SEVİYE 3

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergah doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan nitelikli kişidir

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3);
– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
– SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
– Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
– Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103.,
“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın
almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile
hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
5) Adayın söz konusu yeterlilikten sınav ve belgelendirme başvurusunun onaylanması için “Başvuru İçin Şartlar” bölümündeki şartı/şartları sağlıyor olması gerekmektedir.
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 40 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
2) 17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 40 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.