14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4), çeşitli şekil ve özellikteki her türlü malzemede, matkap Tezgâhı ve diğer alet ve makineler yardımıyla delik açan, delik büyüten, raybalama yapan, havşa açan, kılavuz çeken kişidir. Bu işlemler sırasında, iş parçasının talimatlarda belirtilen ölçülere uygun olması, diğer parçalarla tam uyumlu olması, istenilen kalite ve özelliklere sahip olması, malzemelerin, makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.
Matkap Tezgâhı kullanımı sırasında, iş parçasının her türlü teknik çizimlerinin doğru okunup yorumlanması, parçaların teknik çizimlere uygun şekilde delinmesi, yapılacak iş ve kullanılan malzemeye uygun devir sayısının tespit edilmesi ve uygun soğutma sıvılarının kullanılması, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesi Matkap Tezgâh İşçisinin mesleki yetkinliğini gerek-tirir.

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulu-ğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş parçalarının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, Matkap Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 14UY0201-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A1+A2 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 14UY0201-4/A2 Matkap Tezgâh İşlemlerinde Delik Delme
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A1+A2 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.