12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenleyen, kullanılacak takım ve aparatları hazırlayan, ölçü ve ayar aletleri ile test eden, konut, işyeri, fabrika, santral, hastane, okul vb. binalardaki asansör sistemlerinin ray, kabin ve kat kapılarının, tahrik sisteminin, kabin ve karşı ağırlığının, hız regülatörünün, kuyu dibi elemanlarının, kumanda sistemlerinin bakımlarını ve elektrik tesisatlarının bağlantılarını kontrol eden ve uygunsuzluklarını gideren nitelikli kişidir.

Asansör Bakım ve Onarımcısı, bakım onarım süreci içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin doğru olarak zamanında, öngörülen kalite seviyesinde yapılmasından, kullanılan makine ve aletlerin bakımından ve verimli kullanılmasından, birlikte çalıştığı kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine göre çalışmasından ve koordinasyonundan sorumludur.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 12UY0092-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
2) 12UY0092-4/A2 İş Organizasyonu, Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 15 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A2+A3 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
3) 12UY0092-4/A3 Kuyu Bileşenleri Bakım ve Onarımı
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A2+A3 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 12UY0092-4/B1 Sürtünme Tahrik Sistemi ve Kumanda Sistemi Bakım ve Onarımı
Teorik Soru Sayısı: 15 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 23 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 70 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.