12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3); araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlayarak alçı sıva öncesi yüzey hazırlığı yapar. Hazırlık kapsamında anoları hazırlayarak gerekli yerlere köşe profilini yerleştirir. Makine ile alçı sıva yapması gereken durumlarda, öncelikle makine ile alçı harcını hazırlar. Ardından alçı harcını makine ile yüzeye uygular ve anoların yerini doldurarak çelik mala ile rötuş yapar. Elle alçı sıva yapması gereken durumlarda, elle yapılan alçı harcını hazırlar, ano aralarını alçı harcıyla doldurur ve anoların yerini doldurur. Perdah alçı uygulaması için perdah alçı harcını hazırlar ve hazırladığı perdah alçı harcını yüzeye uygular. Uygulama sonrası işlemler kapsamında ise iş sonu kontrolleri yaparak çalışma alanının temizliğini yapar.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
2) 12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 120 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması
Performans Sınavı Süresi: 150 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.