11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapan, kalıp kurma öncesi hazırlık yapan (aksları belirleyen, dikmeleri hazırlayan, temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlayan), ahşap kalıbı yapan (temel kalıbı, kolon kalıbı, perde kalıbı, kiriş kalıbı, döşeme kalıbı ve merdiven kalıbı yapan), beton döküm öncesi ve beton döküm sürecinde kalıp kontrolü yapan, kalıbı söken, kalıbı bir sonraki işe hazırlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
Teorik Soru Sayısı: 5 adet sözlü soru
Teorik Sınav Süresi: 10 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
2) 11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Teorik Soru Sayısı: 13 adet sözlü soru
Teorik Sınav Süresi: 25 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 240 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.
Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.