11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 4

Otomotiv Montajcısı (Seviye 4), montaj iş elemanı sayısı çok, mekanik hassasiyeti yüksek, rutin, montaj veya bağlantı yerleri ve konumları karmaşık otomotiv ana ürünü parçalarının farklı tip ve modeldeki araç gövdelerine sabitleme işlemleri ile hassas ve karmaşık ölçümler ve ayar işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemin sonunda otomotiv ana ürünü parçalarının araç gövdesi üzerinde bulunmaları gereken yerlerine kullanım amacına uygun, dayanımlı ve estetik bir biçimde yerleştirilmesi ve doğru şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

Montaj işlemi sırasında parçanın kavranma ve taşınma şekli, araca yaklaştırma açısı, yerleştirme esnasında vücut şekli/açısı, uygulanacak kuvvet, montaj kusurlarının tespiti ve hassas ayarların yapımı gibi parametreler uygun beceriler kullanılarak sağlanır.

Otomotiv montajcısı, genel nezaret altında gerçekleştirdiği montaj işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv montajcısının sorumlulukları arasında yer alır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 11UY0007-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 40 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 11UY0007-4/B1 Montaj Hazırlık İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 30 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 45 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 45 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 11UY0007-4/B2 Montaj İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 40 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.