11UY0005-4 OTOMOTİV BOYACISI SEVİYE 4

Otomotiv Boyacısı (Seviye 4), motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan kısımlarının yüzey hazırlama ve boya işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişidir. Bu işlemin sonunda boyanan malzemenin korozyona, paslanmaya ve diğer dış etkenlere karşı korunma özelliği kazanması ve dış yüzeylerde belir- lenmiş renk ile düzgün ve estetik görünümün sağlanması esastır.

Yüzeyin boyanması sırasında yüzeyin temizlenmesi, macun hazırlama ve uygulama, zımparalama ve doğru renk tonunun sağlanması otomotiv boyacısının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Otomotiv Boyacısı, otomotiv kaportacısı ile koordineli olarak çalışır ve genel nezaret altında gerçekleştirdiği boya işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv boyacısının sorumlulukları arasında yer alır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 11UY0005-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Teorik Soru Sayısı: 25 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 38 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
2) 11UY0005-4/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 20 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 30 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
3) 11UY0005-4/A3 Boyama İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 22 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 33 dakika
Teorik Geçme Notu: 60 puan
Performans Sınav Süresi: 150 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER Seçmeli birim bulunmamaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerde yer alan tüm sınavlardan başarı göstermesi gerekmektedir.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.